Privacy beleid Gratis ArboSpreekuur

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-05-2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze bewaren en beschermen. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en website van Gratis ArboSpreekuur . Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren, geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
Gratis ArboSpreekuur respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gratis ArboSpreekuur of die van een derde partij. Naam contact persoon, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam, branche, aantal medewerkers werkzaam binnen de organisatie. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan instanties doorgegeven, die dit vanuit wet- en regelgeving aan de opleider oplegt aan te leveren.
Deze gegevens worden door ons opgeslagen en in een beveiligd programma bewaard, in ieder geval zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waar gratis Arbospreekuur voor bedoeld is.
 

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gratis ArboSpreekuur of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 

Cookies:

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Deze “cookies” worden alleen gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door het gebruik van “cookies” kunnen wij onze website verbeteren in uw belang.
 

Doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden:

De door ons verzamelde, verwerkte en bewaarde gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld of verkocht. De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij het nodig is om onze diensten tot een goed einde te brengen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze site en op onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 

Rechten:

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, zoals het verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
 

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 

Klacht:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Vragen en feedback:

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen, via het reguliere telefoonnummer of e-mailadres op onze website.