Veel gestelde vragen

 

Voor wie is GratisArboSpreekuur bedoeld?
Voor iedere zelfstandige ondernemer die met de Arbowet van doen heeft en met een Arbovraagstuk zit, ongeacht in welke branche actief.

 

 

Wat voor vragen kan ik tijdens het GratisArboSpreekuur stellen?
Alle vragen m.b.t. Arbo. De veiligheidskundige waar u het gesprek mee heeft, heeft kennis van uw branche.

 

 

Hoe langt duurt een afspraak?
Het GratisArboSpreekuur geeft u de gelegenheid om een gesprek aan te gaan van maximaal 30 minuten.

 

 

Mag ik daarna nog een gesprek inplannen?
Jazeker mag dat. Echter is het wel zo dat als een volgend gesprek binnen 6 maanden plaatsvindt, het gesprek dan niet meer gratis is. Dat wordt u dan van te voren bericht, per mail (incl. de kosten).

 

 

Waar richt de Arbowet zich op? En voor wie is die wet geldend?
De Arbowet is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
De wet is geldend voor zowel de werkgever als de werknemer en voor beide zijn er rechten en plichten.

 

 

Is het een verplichting dat een BHV-er jaarlijks een herhalingscursus volgt? Wat schrijft de Arbowet hierover?
Jaarlijks een BHV-herhalingscursus volgen is geen verplichting. De Arbowet schrijft voor dat elk bedrijf verplicht is om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Een BHV-er dient te beschikken over een goede opleiding en uitrusting om zijn/haar taak goed uit te voeren, waarbij gekeken moet worden naar de risico’s uit de RI&E. Als daaruit blijkt dat een herhalingscursus 1 keer in de 2 jaar volstaat, dan is dat voldoende voor dat bedrijf.

 

 

Wat is een Risico-inventarisatie & -evaluatie (afgekort een RI&E)? En wanneer is een RI&E verplicht?
Organisaties met zowel werknemers in loondienst (incl. inleenkrachten) als vrijwilligers zijn verplicht een actuele RI&E te hebben. De RI&E heeft in principe alleen betrekking op de werknemers die in loondienst zijn (incl. inleenkrachten). Indien in de organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia heeft de RI&E ook betrekking op de vrijwilligers die in de organisatie werkzaam zijn.

 

 

Waar staat PMO voor? waar dient het voor? En is dit wettelijk verplicht?
PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek en dient er om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de gezondheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico’s. PMO is een wettelijke verplichting naar de werknemer toe vanuit de werkgever, om periodiek aan te bieden. De werknemer is vrij om wel of niet in te gaan op dat aanbod. De frequentie van aanbieden wordt bepaald vanuit het CAO en bij geen CAO is het advies om één keer in de drie jaar op te volgen.